GROEPEN.NL

Klachten

Klacht over totstandkoming overeenkomst
Heeft u een klacht over de totstandkoming van een overeenkomst? Meld dit dan zo spoedig mogelijk. Wij geven uiterlijk 14 dagen na ontvangst van deze klacht een inhoudelijke reactie.

Klacht over de accommodatie
Komt u tijdens uw verblijf in één van onze accommodaties iets tegen wat voor verbetering vatbaar is? Neem dan direct contact op met de desbetreffende verhuurder, beheerder of sleutelhouder. De contactgegevens kunt u vinden op uw overeenkomst. Houd rekening met de geldende voorwaarden van de verhuurder en met onderstaande algemeen geldende bepalingen:

  • Indien u tijdens uw verblijf onjuistheden of onvolkomenheden constateert of klachten hebt over de accommodatie, neem dan direct contact op met de verhuurder, beheerder of sleutelhouder.
  • Zorg dat u de klacht heeft gemeld bij de verhuurder/beheerder/sleutelhouder. Wanneer de verhuurder/beheerder/sleutelhouder niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

Geschillencommissie Thuiswinkel
Als u een klacht wilt indienen bij de Geschillencommissie Thuiswinkel, kunt u dat doen via de website van de geschillencommissie: www.sgc.nl

Online geschillenbeslechting
In geval van een klacht/geschil kunt u ook terecht bij http://ec.europa.eu/consumers/odr/.