Groepsaccommodaties in Snelrewaard

Maak je keuze simpeler

Filteren

Snelrewaard is een gehucht en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht, thans behorend tot de gemeente Oudewater en voor een klein gedeelte tot Montfoort. De gemeente bestond uit het gehucht Lange Linschoten, zijnde twee bebouwingslinten aan weerszijden van de Lange Linschoten, en het eigenlijke gehucht Snelrewaard: een bebouwingslint aan de noordelijke oever van de Hollandse IJssel. Tot de aanleg van de Laan van Snelrewaard in 1980 was er op het grondgebied van de gemeente geen verbindingsweg tussen de twee bebouwingslinten; enkel via buurgemeente Oudewater kon men van Snelrewaard in de Lange Linschoten komen en vice versa. De gemeente had ten tijde van haar opheffing op 1 januari 1989 nog geen achthonderd inwoners.

Snelrewaard en Lange Linschoten waren voor de Franse tijd twee hoge heerlijkheden binnen het gewest Holland. Beide heerlijkheden hadden één eigenaar, die ook de heerlijkheid Hekendorp bezat. Op 1 januari 1812 werden Snelrewaard en Lange Linschoten bij de gemeente Linschoten binnen het gewest Utrecht gevoegd. Omdat de provinciegrenzen na het vertrek van de Fransen werden hersteld, ontstond de merkwaardige situatie dat de gemeente Linschoten van 19 september 1814 tot 1 april 1817 tot twee provincies hoorde. Toen op 1 januari 1818 de gemeente Linschoten uiteenviel in vier nieuwe gemeentes gingen de voormalige heerlijkheden Snelrewaard en Lange Linschoten samen de gemeente Snelrewaard vormen.

Het gemeentebestuur bestond uit een burgemeester die met Linschoten werd gedeeld en een gemeenteraad van zeven personen. De gemeenteambtenaren waren tevens in dienst van de gemeente Linschoten. Snelrewaard had evenmin een eigen gemeentehuis. De raad vergaderde in dat van Linschoten. Ook de brandweer werd met de grotere buurgemeente gedeeld. Voor kerken, winkels, verenigingen en andere voorzieningen waren de bewoners aangewezen op Linschoten of Oudewater.

Snelrewaard maakte deel uit van het Groot-Waterschap van Woerden tot de opheffing daarvan in 1995. Voor 1975 was het grondgebied opgedeeld in twee zelfstandige waterschappen: Snelrewaard en Zuid-Linschoten en het waterschap Noord-Linschoten.

Bekijk ook de andere groepsaccommodaties in Utrecht

To top