Groepsaccommodaties in Haaksbergen

Maak je keuze simpeler

Filteren

Haaksbergen is een dorp en gemeente, de inwonersaantallen zijn respectievelijk 18000 inwoners en 5000 inwoners. De gemeente noemt zichzelf Ster in Twente. Ten zuiden van Haaksbergen ligt het landgoed Lankheet, waar het water van de Buurserbeek gezuiverd wordt in rietfilters.

De eerste bewoners binnen de huidige gemeentegrenzen vestigden zich nabij Buurse langs de Buurserbeek, vermoedelijk reeds rond 800 voor Christus. Het dorp Haaksbergen ontstond veel later, rond 800 na Christus, als landbouwnederzetting verder stroomafwaarts aan dezelfde Buurserbeek. Hier zijn overblijfselen gevonden van een houten kerkje van rond het jaar 1000, de voorloper van de huidige St. Pancratius-kerk. De eerste vermelding van Haaksbergen dateert uit 1188.

Rond 1400 werd de Buurserbeek, die tot dan toe door het dorp stroomde, verlegd en ten zuiden van Haaksbergen aangesloten op de Schipbeek. Hierdoor ontstond een waterverbinding met de IJssel en konden via het water de Hanzesteden Deventer, Zwolle en Zutphen worden bereikt. In de 18e eeuw werd een korenmolen gebouwd, genaamd De Korenbloem.

Zoals in de rest van Twente werd vanaf het midden van de 19e eeuw de textielindustrie van groot belang. Op het toppunt was 80% van de beroepsbevolking van Haaksbergen werkzaam in de textielsector. Begin jaren zeventig stortte de textielindustrie in Twente en dus ook in Haaksbergen in.

Met de Korenmolen de Korenbloem en de Sint Pancratiuskerk zijn er 20 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister in Haaksbergen. Hieronder vallen ook de Synagoge, een koetshuis en het kasteel zelf van Blankenborgh, Stationsgebouw Museum Buurtspoorweg en woonhuis ’t Fort.

Bekijk ook de andere groepsaccommodaties in Overijssel

To top