Groepsaccommodaties in Ravenstein

Maak je keuze simpeler

Filteren

Ravenstein is een vestingstad met ongeveer 3500 inwoners aan de Maas in de Noord-Brabantse gemeente Oss. Tot 2003 vormde Ravenstein tezamen met een elftal omliggende dorpen een zelfstandige gemeente met ongeveer 8500 inwoners.

Ravenstein werd in 1360 gesticht door Walraven van Valkenburg, leenman van de hertog van Brabant, die toen aan de oever van de Maas een kasteel liet bouwen. Bij het kasteel ontstond het plaatsje Ravenstein, dat reeds in 1380 stadsrechten kreeg. In 1522 werd de stad versterkt met wallen en bastions en al in 1543 liet een keizer deze afbreken, met uitzondering van de stadspoorten waarvan er twee zijn behouden. Het historisch stadscentrum kent een aantal monumenten en enkele bezienswaardige woonhuizen.

In 1735 werd in Ravenstein de Sint-Luciakerk gebouwd, de enige Nederlandse kerk in barokstijl buiten de provincie Limburg. In 1538 werd voor het eerst van een parochiekerk te Ravenstein melding gemaakt. Na een stadsbrand werd door de jezuïeten in 1606 een nieuwe kerk gebouwd. Na de bouw van de Sint-Luciakerk kerk werd deze kerk overbodig en aldus werd door de Jezuïeten, op de plaats van de oude kerk, in 1752 een Latijnse school opgericht, die heeft bestaan tot 1878. Geleidelijk kwam het gebouw in gebruik als raadhuis, maar in 1905 werd het gesloopt en kwam er een raadhuis voor in de plaats. In 1977 werd het gebouw vervangen door een gemeentekantoor en kwam de ernaast liggende 18e-eeuwse notariswoning in gebruik als raadhuis.

Bekijk hier de andere groepsaccommodaties in Noord-Brabant

To top