Groepsaccommodaties in Dieden

Maak je keuze simpeler

Filteren

Dieden is een dorp in de gemeente Oss met ongeveer 200 inwoners. Tot 1810 was Dieden echter een zelfstandige gemeente. Toen in 1810 het Koninkrijk Holland werd geannexeerd, werd in opdracht van Napoleon Bonaparte Dieden samengevoegd met de gemeente Demen en Langel, waarna de gemeente Dieden, Demen en Langel ontstond. Dieden was de hoofdplaats van deze gemeente. In 1923 ging deze gemeente op in de gemeente Ravenstein, die op zijn beurt in 2003 opging in de gemeente Oss.

Dieden was vanouds een zelfstandige heerlijkheid deel uitmaakte van het Land van Maas en Waal dat bij Gelre behoorde. Rond 1875 werd het kasteel in Dieden afgebroken. Van dit kasteel zijn in het landschap nog steeds de overblijfselen zichtbaar, namelijk de gracht, het bruggenhoofd, een veeschuur en een gedeelte van het koetshuis. Het kasteel bevond zich ten westen van het dorp.

Dieden ligt aan de Maas en ten westen van het dorp ligt het natuurontwikkelingsgebied Diedense Uiterdijk. Voorts liggen, tegen de Maasdijk aan, wielen die als de Poelen van Dieden bekendstaan. Het dorp kent vier gemeentelijke monumenten en vijf inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Eén van de rijksmonumenten is de Stella Polaris: een ronde stenen stellingmolen die gebouwd is in 1865. Twee andere inschrijvingen betreffen de Sint-Laurentiuskerk, stammende uit de 12e en begin 13e eeuw. Het heeft een tufstenen eenbeukig Romaans schip uit de 2e helft van de 12e eeuw en is in de loop der jaren vaak aangepast. In 1614 kwam het kerkje in gebruik bij de hervormden, waarop de katholieken in Demen ter kerke gingen. Dat is zo gebleven, ook nadat de hervormden het kerkje buiten gebruik stelden. Het kerkje raakte in verval werd in 1986 betrokken door een beeldend kunstenaar die het huurde van de voormalige gemeente Ravenstein. Uiteindelijk werd het in 2003 gekocht door het Brabants Monumentenfonds.

Bekijk hier de andere groepsaccommodaties in Noord-Brabant

To top