Groepsaccommodaties in Oosterzee

Maak je keuze simpeler

Filteren

Oosterzee is een dorp in de gemeente De Friese Meren met ongeveer 950 inwoners (inclusief buitengebied). Het dorp bestaat uit twee kernen namelijk Oosterzee-Buren en Oosterzee-Gietersebrug: naar de Gietersen die hier kwamen wonen. Vooral tussen 1750 en 1825 werd er op grote schaal turf gewonnen in de laagvenen ten zuiden van Oosterzee en ondernemers en veenwerkers kwamen vaak uit de buurt van Giethoorn; vandaar de namen Gietersevaart en Gietersebrug.

Oosterzee-Buren (in het Fries: Eastersee-Buorren) was ooit een zelfstandig dorp. Plaatselijk wordt het ook De Buorren (“het dorp”) genoemd. In het dorp bevindt zich een monument voor de stins Roordastate die hier vanaf 1651 heeft gestaan. Het neoclassicistische kerkje uit 1860 heeft een klok uit 1498.

In totaal telt Oosterzee zeven inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder vallen onder andere het bestuursgebouw de Beverkooy (inclusief achterdeel) uit 1782 en de Hervormde kerk uit 1860. Daarnaast zijn er nog 22 gemeentelijke monumenten te vinden in Oosterzee.

De huizen in Oosterzee verspreiden zich langs enkele nabij liggende wegen en voeren vooral dicht langs de kust van het Tjeukemeer. Wanneer in tegenovergestelde richting wordt gelopen/gefietst/gereden kan via Lemmer het IJsselmeer bereikt worden. De rest van de omgeving kenmerkt zich vooral door weilanden met enkele wateren tussendoor.

Bekijk ook de andere groepsaccommodaties in Friesland

Oosterzee-Buren (in het Fries: Eastersee-Buorren) was ooit een zelfstandig dorp. Plaatselijk wordt het ook De Buorren (“het dorp”) genoemd. In het dorp bevindt zich een monument voor de stins Roordastate die hier vanaf 1651 heeft gestaan. Het neoclassicistische kerkje uit 1860 heeft een klok uit 1498.

In totaal telt Oosterzee zeven inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder vallen onder andere het bestuursgebouw de Beverkooy (inclusief achterdeel) uit 1782 en de Hervormde kerk uit 1860. Daarnaast zijn er nog 22 gemeentelijke monumenten te vinden in Oosterzee.

De huizen in Oosterzee verspreiden zich langs enkele nabij liggende wegen en voeren vooral dicht langs de kust van het Tjeukemeer. Wanneer in tegenovergestelde richting wordt gelopen/gefietst/gereden kan via Lemmer het IJsselmeer bereikt worden. De rest van de omgeving kenmerkt zich vooral door weilanden met enkele wateren tussendoor.

Bekijk ook de andere groepsaccommodaties in Friesland

To top