Groepsaccommodaties in Easterein

Maak je keuze simpeler

Filteren

Easterein is de officiële (Friese) naam voor het dorpje Oosterend in de gemeente Littenseradeel met ongeveer 1000 inwoners. Oosterend is een terpdorp dat wordt gekenmerkt door de Martinikerk. Deze is grotendeels middeleeuws en bezit de oudste sacristie van Friesland. Een bezienswaardigheid is de zeldzame kraak (oksaal) uit 1554 met renaissance-snijwerk. In het interieur bevindt zich een 17e eeuwse herenbank. De Martinikerk kan in overleg met de koster bezichtigd worden. Ten zuiden van het dorp staat de Rispenserpoldermolen, een oorspronkelijk uit 1821 daterende grondzeiler.

Een deel van Easterein is een beschermd dorpsgezicht, een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland. Verder zijn er in het dorp een tiental rijksmonumenten waaronder verschillende woonhuize, de voormalige openbare lagere school, de Martinuskerk, en verschillende onderdelen van een Pastorie. Verder kent Easterein enkele horeca gelegenheden en enkele winkels.

In de omgeving van Easterein zijn diverse mooie fietsroutes en oude- en nieuwe wandelpaden die de terpdorpen in de omgeving met elkaar verbinden. Via deze routes kun je ook natuurgebied “Skrok” bereiken, hier bevinden zich het hele jaar door vele vogels. Er is een folder beschikbaar waarin de wandel- en fietsroutes beschreven worden.

Vanuit Easterein zijn er voor kleinere boten diverse mooie vaarroutes, je kunt richting de Frjentsjerter Feart of  via de Sebeare naar de Boalserter Feart en via deze vaarten kun je vele dorpen en steden in de omgeving bereiken. Kano’s kunnen gehuurd worden bij het plaatselijke café Noflik Bergsma, dit café is 500 jaar oud en is hiermee het oudste café van Friesland. Een bezoekje aan dit in oude stijl ingerichte café is ook zeker de moeite waard.

To top