Groepsaccommodaties in Kraggenburg

Kraggenburg is een dorp in de gemeente Noordoostpolder met ongeveer 1500 inwoners. Het dorp is gelegen ten zuidoosten van de hoofdplaats Emmeloord. De plaats Kraggenburg ontleent haar naam aan een lichtwachterswoning annex tolhuis dat nu bekendstaat als Oud Kraggenburg. Het behoort, naast historische panden op Schokland, tot de oudste bebouwing in de Noordoostpolder. Het oorspronkelijke houten huisje verging in een vliegende storm en werd in 1876/1877 vervangen door de stenen woning die er nu nog staat.

De verwachting is dat de omgeving van Kraggenburg steeds meer een recreatieve bestemming gaat krijgen. Ontwikkelingsplannen van gemeente en provincie wijzen in die richting. Naast een hotel, twee groepsaccommodaties en drie campings is er ook een jachthaven. De bossen bieden mogelijkheid te wandelen, nordic walken, steppen, skeeleren, fietsen, fotograferen, onderzoeken, zwemmen, varen en vissen. Het productiebos is aan de Vereniging Natuurmonumenten overgedaan en die maakt er langzaamaan een gevarieerd en afwisselend bos van. Aan de oostkant is het Kadoelenveld ontwikkeld waarop grote grazers hun werk doen op herschapen "woeste gronden". Meer natuurontwikkelingsprojecten volgen aan de randen van het bosgebied. Ook langs de polderoevers van het Zwarte Water wordt aan natuurontwikkeling gedaan. Het Vogeleiland in het Zwarte Water is een beschermd vogelreservaat en de oevers aan weerszijden zijn belangrijke foerageergebieden geworden. Er is tevens een klein woningbouwplan van 170 huizen in ontwikkeling ten westen van het dorp.

Kraggenburg telt totaal negen rijksmonumenten, waaronder Oud Kraggenburg (kust- en oevermarkering) en Gemaal Smeenge. Ook telt Kraggenburg nog eens vijf gemeentelijke monumenten; drie boerderijen en twee arbeiderswoningen.

Bekijk ook de andere groepsaccommodaties in Flevoland

 
Veilig online betalen metbancontactbanktransfercreditcardidealsofort
Online reservation system by Booking Experts