Groepsaccommodaties in Roderesch

Maak je keuze simpeler

Filteren

Roderesch is een dorpje ongeveer 1,5 km ten zuiden van Roden, in de Noord-Nederlandse gemeente Noordenveld, met ongeveer 170 inwoners. Het achtervoegsel Esch refereert aan het geografische begrip es, de naam betekent dus Es van Roden. Tot 1998 was Roderesch onderdeel van de gemeente Roden.

De eerste zes huizen van Roderesch dateren uit 1850 en werden bewoond door arme boeren die zich bezig hielden met het ontginnen van heide. Het dorpje ontstond rond 1900. De bebouwing concentreerde zich aanvankelijk in de buurt van de lagere school, die ook door leerlingen uit Alteveer en Steenbergen werd bezocht. Na de oorlog ontstond rondom die kern een kleine woonbuurt.

Ten westen van het dorp ligt het voormalige Werkkamp Roden: een voormalig opleidingscentrum uit de crisisjaren. Werkkamp Roden werd, op initiatief van de Raad van Kerken, door de Centrale voor Werklozenzorg Utrecht gesticht in 1934. Op 20 april 1936 opende de toenmalige commissaris van de Koningin De Vos van Steenwijk het complex in aanwezigheid van prinses Juliana. Het was onderdeel van de werkverschaffing in de crisisjaren en, meer specifiek, bedoeld voor het opleiden van jongeren. Deze opleidingen konden ook verband houden met het ontginnen van woeste grond, de hoofdtaak van het op luttele kilometers afstand gelegen Kamp De Fledders. (In Drenthe werden rond 1934 zo’n 6000 werklozen verplicht aan het werk gezet bij onder andere ontginningen).

Bekijk ook alle andere groepsaccommodaties in Drenthe

To top