Groepsaccommodaties in Beugen

Maak je keuze simpeler

Filteren

Beugen is een dorp in de gemeente Boxmeer, dat tot 1942 deel uitmaakte van de gemeende Beugen en Rijkevoort. Het dorp telt ongeveer 1800 inwoners verdeeld over ongeveer 650 woonadressen.

Er zijn in Beugen overblijfselen gevonden van bewoning uit de prehistorie en de Romeinse tijd, maar de geschreven geschiedenis ving pas echt aan in 1294. In 1320 was er al sprake van een windmolen en vanaf 1340 beschikte het dorp over een eigen Schepenbank.

Omstreeks 1420 werd in Beugen een eenvoudig driebeukig parochiekerkje gebouwd die in 1879 werd gerestaureerd en gemetselde gewelven kreeg. In 1931-1932 werd de kerk sterk vergroot door een omgang achter het apsis en toevoeging van een dwarspand, zodat de kerk een kruiskerk werd. Dit was de Maria Ten Hemelopneming kerk die in 1944 door de bezetter werd opgeblazen waarbij het schip en de toren verloren gingen. Van 1955-1957 werd een nieuwe toren gebouwd die leek op zijn voorganger, maar forser werd, en ook de kerk werd vergroot en de zijbeuken werden breder gemaakt. Deze vernieuwde kerk werd in 1955 ingezegend. Naast deze kerk is ook de windmolen Martinus het bezichtigen waard, een beltmolen uit 1868. Deze molen is geregistreerd als rijksmonument in Beugen samen met 6 andere gebouwen waaronder een opslag en boerderijen.

Het dorp ligt dicht bij natuurgebied De Vilt, een oude Maasarm waar de Oeffeltse Raam doorheen stroomt. Verder zijn er nog afwisselende landbouw- en weidegebieden te vinden in de omgeving. Bij het dorp kunnen ook rondleidingen geboekt worden op een melkveehouderij.

Bekijk hier de andere groepsaccommodaties in Noord-Brabant

Er zijn in Beugen overblijfselen gevonden van bewoning uit de prehistorie en de Romeinse tijd, maar de geschreven geschiedenis ving pas echt aan in 1294. In 1320 was er al sprake van een windmolen en vanaf 1340 beschikte het dorp over een eigen Schepenbank.

Omstreeks 1420 werd in Beugen een eenvoudig driebeukig parochiekerkje gebouwd die in 1879 werd gerestaureerd en gemetselde gewelven kreeg. In 1931-1932 werd de kerk sterk vergroot door een omgang achter het apsis en toevoeging van een dwarspand, zodat de kerk een kruiskerk werd. Dit was de Maria Ten Hemelopneming kerk die in 1944 door de bezetter werd opgeblazen waarbij het schip en de toren verloren gingen. Van 1955-1957 werd een nieuwe toren gebouwd die leek op zijn voorganger, maar forser werd, en ook de kerk werd vergroot en de zijbeuken werden breder gemaakt. Deze vernieuwde kerk werd in 1955 ingezegend. Naast deze kerk is ook de windmolen Martinus het bezichtigen waard, een beltmolen uit 1868. Deze molen is geregistreerd als rijksmonument in Beugen samen met 6 andere gebouwen waaronder een opslag en boerderijen.

Het dorp ligt dicht bij natuurgebied De Vilt, een oude Maasarm waar de Oeffeltse Raam doorheen stroomt. Verder zijn er nog afwisselende landbouw- en weidegebieden te vinden in de omgeving. Bij het dorp kunnen ook rondleidingen geboekt worden op een melkveehouderij.

Bekijk hier de andere groepsaccommodaties in Noord-Brabant

To top