Gorredijk - in het Fries officieel Gordyk genoemd - is het grootste dorp in de gemeente Opsterland met ruim 7000 inwoners. oor het centrum van Gorredijk loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Gorredijk is een zogenaamde "Vlecke" die door turfwinning is ontstaan. Gorredijk was in het verleden vooral de plaats waar spullen werden ingevoerd, opgeslagen en verhandeld. Een bijnaam van de Gordyksters is dan ook "handjeklappers". Tot 20 jaar terug stond de Gordykster Merke (jaarmarkt) nog bekend om de veehandel, maar dat is nu verleden tijd.

Vroeger zag Gorredijk er anders uit. Uitgestrekte hoogveengebieden bedekten Zuidoost-Friesland. Dit veen werd later afgegraven en deze "industrie" trok heel wat mensen naar deze toen schaars bevolkte streken. De oorspronkelijke bewoners waren boeren. Zij verbouwden: boekweit, haver, rogge, erwten, bonen, vlas en kruiden. Verder hielden ze schapen en bijen. Runderen werden nog maar weinig gehouden.

Voor het vervoer van turf was een kanaal nodig. In 1622 was dit er nog niet, maar in 1630 wordt het genoemd. Het doorgraven van de Hegedyk omstreeks 1631 wordt beschouwd als "beginpunt" van de veenkolonie Gordyk. Er kwam dus een kanaal naar de Gorrevenen. Er kwam een eerste huis bij de "Hooge wech", spoedig gevolgd door meerdere. Over het gat in de dijk kwam een hooghout, waar de turfscheepjes met gestreken mast onderdoor konden varen.

Gorredijk telde tot circa 1900 zes molens: de graanmolen De Morgenster, een houtzaagmolen, een tweede graanmolen aan de Molenwal, een runmolen, een derde graanmolen De Vlieger en nog een vierde graanmolen De Hoop. Daarnaast telt Gorredijk twintig inschrijvingen in het rijksmonumentenregister, waaronder de voormalige hervormde kerk, Kerk van Kortezwaag en Museum Opsterland.

Bekijk ook de andere groepsaccommodaties in Friesland

 

Vakantieboerderij Gorredijk

Friesland, Gorredijk
2088810Nee
  • Opgemaakte bedden bij aankomst
  • Grote tuin
  • Vissteiger